Şahı Aşka Kul Olaldan Gayrı İlahi Sözleri

Şahı Aşka Kul Olaldan Gayrı İlahi Sözü

Geçmişem Bâkî fenâdan çün harâm oldur bana,
Geçmeden geçer tenümden gayrı fermân istemem.
Geçmişem Bâkî fenâdan çün harâm oldur bana,
Geçmeden geçer tenümden gayrı fermân istemem.

Şâh-ı aşka kul olaldan gayrı sultan istemem,
Derd-i dostdan özge gayrı derde dermân istemem.
Bağlayaldan zülf-i zünnârın miyân-ı câna ben,
Geçmişem zerrîn kemerden tìğ-ı bürrân istemem.

Cümle şeyden ben cemâl-i yâra hayrân olalı,
Bâğa bakmam servi görmem verd-i handân istemem.

Derd-i aşkı tekye-i kalbümde mesken kılalı,
Gayra açmam dil derini özge mihmân istemem.
Geçmişem Bâkî fenâdan çün harâm oldur bana,
Geçmeden geçer tenümden gayrı fermân istemem.