Nebiler Serveri İlahi Sözleri

Nebiler Serveri İlahi Sözü

İmâm-ı heftümîn oldu yakın bil Mûsi-i Kâzım,
İmâm-ı heştümin ba’de Ali Mûsâ Rızâ geldi.
İmâm-ı heftümîn oldu yakın bil Mûsi-i Kâzım,
İmâm-ı heştümin ba’de Ali Mûsâ Rızâ geldi.

Nebîler serveri çünkim Muhammed Mustâfa geldi,
Velâyet rehberi sultan Ali-yel-Murtezâ geldi.
Nebîler serveri çünkim Muhammed Mustâfa geldi,
Velâyet rehberi sultan Ali-yel-Murtezâ geldi.

Emîneyn ü Saîdeyn ü Şehîdeyn ü şeh-i evlâd,
Hasen hulk-ı Rızâ ile Hüseyn-i Kerbelâ geldi,
Çü Zeynelâbidîn oldu atası âl ü evlâdın.

Muhammed Bâkır u Ca’fer kamuya rehnümâ geldi,
İmâm-ı heftümîn oldu yakın bil Mûsi-i Kâzım,
İmâm-ı heştümin ba’de Ali Mûsâ Rızâ geldi.

Takî takvâ-yi dînin bil esâsı hem binâsıdır,
Nakî devrân-ı âlemde kamu derde devâ geldi,
İmâm-ı Askerî oldu peder Mehdî-i devrâna.

Hudâ’nın fazlı erişti şükür sâhib livâ geldi,
Yemînî ehl-i din oldur Ali’ye etmeye inkâr,
Velâyet ehline Hayder imâm u pîşüvâ geldi.