Fatiha-i Şerif

Fatiha-i Şerif Sözleri

1. بسم الله الرحمن الرحيم

Bismillāhirahmānirahīm
Rahmân ve Rahîm olan Allah i adıyla.

2. الحمد لله رب العلمين

Elhamdü lillâhi rabbil’alemin.
Hamd âlemlerin Rabbi,olan Allah’-a/-için dır.

3. الرحمن الرحيم

Errahmânir’rahim.
o Rahmân ve Rahimdir,

4. ملك يوم الدين

Mâliki yevmiddin.
Din gününün ,sahibidir.

5. اياك نعبد واياك نستعين

İyyâke na’budü ve iyyâke neste’în,
Ancak sana kulluk ederiz ve ancak senden yardım dileriz.

6. اهدنا الصرط المستقيم

İhdinessırâtel müstakîm.
Bizi doğru isteyenin yol(un)a hidayet eyle.

7. صرط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين

Sırâtallezîne en’amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn.
Kendilerine nimet verdiğin mutlu kimselerin yoluna; gazaba uğramışların ve o sapmışların yoluna değil