Derdi Hakka Talib Ol İlahi Sözleri

Derdi Hakka Talib Ol İlahi Sözü

Terk et kuru da’vâyı hem ‘ucb ile riyâyı,
Mısrî ko o sevdâyı Sübhân’a erem dersen.
Terk et kuru da’vâyı hem ‘ucb ile riyâyı,
Mısrî ko o sevdâyı Sübhân’a erem dersen.

Derd-i Hakk’a tâlib ol dermâne erem dersen,
Mihnetlere râgıb ol âsâna erem dersen.
Derd-i Hakk’a tâlib ol dermâne erem dersen,
Mihnetlere râgıb ol âsâna erem dersen.

Aşk yolu belâlıdır her kârı cefâlıdır,
Cânından ümmîdin kes cânâna erem dersen.
Od yak sîneni çâk et su gibi özün pâk et,
Yüzün yere sür hâk et ummâna erem dersen.

Bu yolu bil andan gel deryâyı bul andan dal,
Ka’rına erüp el sal dürr-i kâna erem dersen.
Pîrinle olan ahdi güt nen var ise ko git,
Bildiklerini terk et irfâna erem dersen.

Sabretmede Eyyûb ol gam çekmede Yâ’kûb ol,
Yûsuf gibi mahbûb ol Ken’ân’a erem dersen.
Terk et kuru da’vâyı hem ‘ucb ile riyâyı,
Mısrî ko o sevdâyı Sübhân’a erem dersen.