Bir Mübarek Gece İlahi Sözleri

Bir Mübarek Gece İlahi Sözü

İşitti anladı her ehl-i lisân,
Şark u garp hayrette kaldığı gece.
İşitti anladı her ehl-i lisân,
Şark u garp hayrette kaldığı gece.

Nasıl bir mübârek geceydi yâ Rab,
Muhammed dünyaya geldiği gece.
Felekler oynarken, cihân güldü hep,
Annesi sevinip güldüğü gece.

Gökten yere indi cümle melekler,
Zemine baş eğdi bir bir felekler.
Anda kabul oldu her bir dilekler,
Dünya elini açtığı gece.

Kovuldu göklerden, ol hain Şeytan,
Halâs oldu anda zulmünden insan.
Bir avuç toprakla kör oldu düşman,
Tenhâ çöl yoluna daldığı gece.

Göklerde okundu büyük bir ezân,
Muhammed doğduğun eyledi ilân.
İşitti anladı her ehl-i lisân,
Şark u garp hayrette kaldığı gece.

Dehşetinden putlar yere döküldü,
Mât oldu müşrikler beli büküldü.
Taşlar dile geldi, dağlar söküldü,
Müşriklere kılıç çaldığı gece.