Ben Seydayı Göremedim İlahi Sözleri

Ben Seydayı Göremedim İlahi Sözü

Cennetim ayaklarının altında saadet ve selametim rızalarındadır rızalarını kazanmak istiyorum bana yardımcı olmanı istiyorum sen kabul eyle ya Rab. Cennetim ayaklarının altında saadet ve selametim rızalarındadır rızalarını kazanmak istiyorum bana yardımcı olmanı istiyorum sen kabul eyle ya Rab.

Ey kullarına kendisine şükretmeyi emreden anne babaya iyiliği tavsiye eden Ulu Allahım,
Beni dokuz ay karnında taşıyan annemi, sebeb-i hayatım olan babamı bağışla ya Rab,
Beni iyilik ederek haklarını ödemeye güler yüz tatlı dil ile gönüllerini fethetmeyi nasip eyle ya Rab.

Ana kucağından baba ocağından hayırlı dua ve niyazlardan mahrum bırakma ya Rab,
Anama babama karşı gelmekten hürmet ve hizmette kusur etmekten sana sığınırım sen koru ya Rahim,
Huzurunda şikâyetlerine sebep olmaktan şu âlemde gönüllerini yıkmaktan beni muhafaza eyle ya Rab.

Cennetim ayaklarının altında saadet ve selametim rızalarındadır rızalarını kazanmak istiyorum bana yardımcı olmanı istiyorum sen kabul eyle ya Rab.

Onları iki cihanda aziz eyle. Hayır dualarını üzerimizden eksiltme ya Rabbi. Anamın babamın affolması için dualarımızın kabulü için Allah rızası için ölen anne babalarımızın ruhları için El Fatiha.