Yüzün Gördüm Dedim Elhamdülillah İlahi Sözleri

Yüzün Gördüm Dedim Elhamdülillah İlahi Sözü

Benim gönlüm sana hayrân olupdur,
Ne kim cebbar kılır “El-Hükmülillah”
Benim gönlüm sana hayrân olupdur,
Ne kim cebbar kılır “El-Hükmülillah”

Yüzün gördüm dedim “Elhamdülillah”
Boyun gördüm okudum “Kulhüvallah”
Müselsel zülfünü gördüm muanber,
Mukavves kaşların “Nasrunminallah”

Cemâlin görmüşüm ayrılmağım yok,
Eğer inanmazsan “Vallâhibillah”
Firâkcı gözlerin yağmalarından,
Yine dönüp dedim “Estağfirullah”

Dudağın şerbeti ayn-i şifâdır,
“Sekâhum rabbuhum min rahmetillah”
Benim gönlüm sana hayrân olupdur,
Ne kim cebbar kılır “El-Hükmülillah”

Otuz iki hurûf oldu visâlin,
Visâlindir visâlindir “Eyvallah”
Nesîmî kıldıysa bir kat’i tevbe,
Nasûhi tevbesi “Tübtü ilallah”