Yüce Sultanım Derde Dermanım İlahi Sözleri

Yüce Sultanım Derde Dermanım İlahi Sözü

Dağ ile taşda kuruyla yaşda,
Müşkil bir işde hû demek ister.
Dağ ile taşda kuruyla yaşda,
Müşkil bir işde hû demek ister.

Yüce sultânım derde dermânım,
Bedende cânım hû demek ister.
Ey derde dermân ey Ganî Sübhân,
Bedende bu cân hû demek ister.

Alîmsin alîm bilirsün hâlim,
Ağzımda dilim hû demek ister.
Alî sırrında tevhîd nûrunda,
Mahşer yerinde hû demek ister.

Gidersin bundan gelmezsin andan,
Karanlık sinden hû demek ister.
Dağ ile taşda kuruyla yaşda,
Müşkil bir işde hû demek ister.

Mûrad erince gülü derince,
Cemâl görünce hû demek ister.
Yûnus postunda gönül dostunda,
Sırât üstünde hû demek ister.