Yine Bir Sevdaya Düştüm İlahi Sözleri

Yine Bir Sevdaya Düştüm İlahi Sözü

Âteş-i aşk ile yandım fânî cihândan usandım,
Gûyiyâ Mecnûn’a döndüm aşkın elinden elinden.
Âteş-i aşk ile yandım fânî cihândan usandım,
Gûyiyâ Mecnûn’a döndüm aşkın elinden elinden.

Yine bir sevdâya düştüm aşkın elinden elinden,
Yine ummân olup taştım aşkın elinden elinden.
Seherlerde ağlayayım dertli sînem dağlayayım,
Sular gibi çağlayayım aşkın elinden elinden.

Âteş-i aşk ile yandım fânî cihândan usandım,
Gûyiyâ Mecnûn’a döndüm aşkın elinden elinden.

Özümü deryâya saldım ona gavvâs olup daldım,
Pîrlikte hayrette kaldım aşkın elinden elinden.
Derviş Himmet bîçâredir cihân içre âvâredir,
Hem yüreği pür-yâredir aşkın elinden elinden.