Yar İle Ettiğin Ahdi Unutma İlahi Sözleri

Yar İle Ettiğin Ahdi Unutma İlahi Sözü

Solmaz gülşen gülün dermek dilersen,
Gel gönül dost illerine gidelim.
Solmaz gülşen gülün dermek dilersen,
Gel gönül dost illerine gidelim.

Yâr ile etdiğin ‘ahdi unutma,
Gel gönül dost illerine gidelim.
Sakın bu vîrân evde vatan tutma,
Gel gönül dost illerine gidelim.

Kudretimiz yetdiğince eşelim,
Pervâz urup yüce beller aşalım.
Senin ile dost iline düşelim,
Gel gönül dost illerine gidelim.

Cânân ilin varıp görmek dilersen,
Hayât iklîmine ermek dilersen.
Solmaz gülşen gülün dermek dilersen,
Gel gönül dost illerine gidelim.

Dostdan yana kanad büküp uçalım,
Ak u karaya bakmayıp geçelim.
Hızır gibi âb-ı hayât içelim,
Gel gönül dost illerine gidelim.

Hakk’dan Hüdâyî’ye ihsân olurdu,
Her vech ile yollar âsân olurdu.
Onulmaz derdine dermân olurdu,
Gel gönül dost illerine gidelim.