Yangın Var İlahi Sözleri

Yangın Var İlahi Sözü

Muhabbetden yarattı Ol Habîb´i Hazret-i Mennân,
Değil kim Ol Muhammed Hazret-i Mevlâ´da yangın var.
Muhabbetden yarattı Ol Habîb´i Hazret-i Mennân,
Değil kim Ol Muhammed Hazret-i Mevlâ´da yangın var.

Yetiş ey keştibânım büsbütün deryada yangın var
Değil derya yalınız cümle hep sahrada yangın var
Yetiş ey keştibânım büsbütün deryada yangın var
Değil derya yalınız cümle hep sahrada yangın var

Açıldı bağ-ı vahdet gülleri mest oldu bülbüller,
Zemîn ü âsumân dünyâ ve mâfîhâda yangın var.
Erişti nev-bahâr vakti figâna başladı bülbül,
Değil bülbül yalınız ol gül-i ranâda yangın var.

Kaşınla kirpiğin zülfün beni mest etti ey dilber,
Değil mestane gözler kâmet-i zîbâda yangın var.
Muhabbetden yarattı Ol Habîb´i Hazret-i Mennân,
Değil kim Ol Muhammed Hazret-i Mevlâ´da yangın var.

Hitab-ı “kün fekân” erdi zuhura geldi akl-ı küll,
Felekler gulgule düştü kamu esmada yangın var.
Zemîne indi me´vâdan nice yıllar döküp kan yaş,
Yalınız ağlayan Âdem değil Havva´da yangın var.

Nice yıl hasret-i hicran oduyla yaktı Kenan´ı,
Yanan Yakûb değil gör Yûsuf u Zelha´da yangın var.
Cihan halk olalı göster bana âsûde ahvâlin,
Ki yok bir istirahat esfel ü âlâda yangın var.

Erişti Sâmî-yi Sultân beraber dilber-i rûhân,
Değil yalınız Erzincan Yemen San’a’da yangın var.
Bilinmez Salih’in rengi çalınır tablı gülbangı,
Kurulmuş Kerbelâ cengi yaman gavgâda yangın var.