Yandır Beni İlahi Sözleri

Yandır Beni İlahi Sözü

Nâlânın olayım senin Mevlam,
Daim Senin Dost Dost.

Yandır beni yandır beni,
Aşk meyine Mevlam kandır beni,
Sarhoş edip Allah döndür beni,
Mestanın olayım senin Mevlam,
Daim Senin Dost Dost.

Mansurun aşkın aşkın darına,
Mashar olup Mevlam Didarına,
Şemi Cemalin narına,
Nâlânın olayım senin Mevlam,
Daim Senin Dost Dost.

Terk edelim kıylü kali,
İsteyelim Mevlam doğru yolu,
Hem bulalım Allah Cevher kanı,
Cever olan gelsin beri Mevlam,
Gelsin beri Dost Dost.

Cümle Cihan Gufranıdır,
Alem kamu Mevlam fermanıdır,
Nuru soluk Allah hayranıdır,
Tekrar eden gelsin beri Mevlam.