Ya Taybah İlahi Sözleri

Ya Taybah İlahi Sözü

Shtiknaa Lak Wilhawana Daana,
Wilhawana Daana.
Shtiknaa Lak Wilhawana Daana,
Wilhawana Daana.

Ya Taiba Ya Taiba Ya Dawal Aiyyaana,
Shtiknaa Lak Wilhawana Daana,
Wilhawana Daana.

Lammasaa Rilmarkabnaa Saani Saaru-ul Dam-ai Maa-Ja-Faani,
Aakhazu Kalbi Ma Jinaani.
Ya Taiba Yaati Malwal Haana,
Yaati Malwal Haana.

Ya Taiba Ya Taiba Ya Dawal Aiyyaana,
Shtiknaa Lak Wilhawana Daana,
Wilhawana Daana.

Qiblaati Baitullahi Saabir Al-Laani Yaumal-Laki Zaayeer,
Ya Turah Haltaraani Naazir Lilkaaba Tug Murnib Aamaana,
Wa Tug Murnib Aamaana.

Ya Taiba Ya Taiba Ya Dawal Aiyyaana,
Shtiknaa Lak Wilhawana Daana,
Wilhawana Daana.

Nabina Agla Um-Nniyaati Azur-rak Lov Mar-Rab Hayaati,
Wab-Jiwa-Rak Salli Salaati Wazkur Raab-bi-wat-lul Quraa’na,
Wat-lul Quraa’na.

Ya Taiba Ya Taiba Ya Dawal Aiyyaana,
Shtiknaa Lak Wilhawana Daana,
Wilhawana Daana.

Bushraki-il Madina Bushraki Bi-Kudumil-Haadi Ya Bushraki,
Fa Haal-Li Maawa Fihi Maaki Ataman-Na Fan-Nooru Sabaana,
Nooru-Kum Sabana.

Ya Taiba Ya Taiba Ya Dawal Aiyyaana,
Shtiknaa Lak Wilhawana Daana,
Wilhawana Daana.