Ya İlahi Ger Sual Etsen Bana İlahi Sözleri

Ya İlahi Ger Sual Etsen Bana İlahi Sözü

Hiç Yunus’tan değdi mi sana ziyan,sen bilirsin aşikare ve nihan,
Bir avuç toprağa bunca kilükal,neye gerek ey Kerimi Zülcelal.
Hiç Yunus’tan değdi mi sana ziyan,sen bilirsin aşikare ve nihan,
Bir avuç toprağa bunca kilükal,neye gerek ey Kerimi Zülcelal.

Ya İlahi ger sual etsen bana,cevabım iş bu iddiamda sana,
Ben bana zulmeyledim ettim günah,N’eyledim n’ettim sana ey padişah?
Gelmeden dedin hakıma kem diye,doğmadan dedin asa Adem diye.

Sen ezelde beni asi yazasın,doldurasın âleme avazesin,
Nesne eksildi mi mülkünden senin,geçti mi hükmüm ya hükmünden senin,
Rızkın alıp seni muhtaç mı kodum ya öğünün yiyerek aç mı kodum?

Kıl gibi köprü yaparsın geç diye,geçerken kevser şarabın iç diye,
Kıl gibi köprüden Âdem mi geçer ya düşer, ya dayanır, ya uçar,
Kulların köprü yaparlar hayr için,hayrı budur kim geçeler seyr için,
Terazi korsun hevaset tartmaya,kastedersin beni oda atmaya.

Sen temaşa kılasın ben hoş yanam haşalillah senden ey Rabbülenam,
Geçmedi mi intikamın öldürüp,çürütüp gözüme toprak toldurup,
Hiç Yunus’tan değdi mi sana ziyan,sen bilirsin aşikare ve nihan,
Bir avuç toprağa bunca kilükal,neye gerek ey Kerimi Zülcelal.