Vesvese İlahi Sözleri

Vesvese İlahi Sözü

Mıhlanıp kaldılar Medine’de,
Dağ gibi çile bekler ilerde.
Mıhlanıp kaldılar Medine’de,
Dağ gibi çile bekler ilerde.

Vesvese girdi nefislerine,
Tembellik çöktü bedenlerine.
Kaldılar geri Tebuk yolundan,
Sanki tuttu biri kollarından.

Biliyorlardı onlar Allah’ı,
Tanıyorlardı Resülullah’ı.
Ama bir kere zorluk ordusu,
Çoktan aşıp gitti çöl yolunu.

Geldiklerinde çocuklar vardı,
Kadınlar vardı yaşlılar vardı.
Allah düşmanlarını gördükçe,
Hüzünle dolup kahrolurlardı.

Biliyorlardı onlar Allah’ı,
Tanıyorlardı Resülullah’ı.
Ama bir kere zorluk ordusu,
Çoktan aşıp gitti çöl yolunu.

Akabe’de yürekten söz veren,
Ka’b bin Malik’i bir hüzün sardı.
Ve Mürare’nin bitti sözleri,
Doldu Hilal’in yaşlı gözleri.

Biliyorlardı onlar Allah’ı,
Tanıyorlardı Resülullah’ı.
Ama bir kere zorluk ordusu,
Çoktan aşıp gitti çöl yolunu.

Zorluğu sıcağı kızgın çölü,
Ezip geçenleri düşündüler.
Mıhlanıp kaldılar Medine’de,
Dağ gibi çile bekler ilerde.

Biliyorlardı onlar Allah’ı,
Tanıyorlardı Resülullah’ı.
Ama bir kere zorluk ordusu,
Çoktan aşıp gitti çöl yolunu.