Veddili Selami İlahi Sözleri

Veddili Selami İlahi Sözü

Unzur lil Kâbeye mahleha nurun ve celalün yağşaha,
Unzur lil Kâbeye mahleha nurun ve celalün yağşaha,

Veddili selami ya rayhalil haram vedeini üsellim li ala hazil ümem,
Veddili selami ya rayhalil haram vedeini üsellim li ala hazil ümem.

Unzur lil Kâbeye mahleha nurun ve celalün yağşaha,
Unzur lil Kâbeye mahleha nurun ve celalün yağşaha,
Yahrisha Rabbi ir’aha istur liemamha ve daili ved’ılih.

Essahibihim vebil Safa lil Merve veşşarib min Zemzem zekkeranizeval.
Essahibihim vebil Safa lil Merve veşşarib min Zemzem zekkeranisa’va.

Ya talial cebelirrahme ya maşi fi vasatüzzahme,
Ya talial cebelirrahme ya maşi fi vasatüzzahme,
Hükmin mevlakirrahme eluşefaa ve daili ved’ılih.

Veddili selami ya rayhalil haram vedeini üsellim li ala hazil ümem.
Veddili selami ya rayhalil haram vedeini üsellim li ala hazil ümem.

Unzur lil Kâbeye mahleha nurun ve celalün yağşaha,
Unzur lil Kâbeye mahleha nurun ve celalün yağşaha,
Yahrisha Rabbi ir’aha istur liemamha ve daili ved’ılih.

Henien henien ya rayhalil hadi haramun şehral li ve la külli fuadi.
Henien henien ya rayhalil hadi haramun şehral li ve la külli fuadi.
Henien henien ya rayhalil hadi haramun şehral li ve la külli fuadi.

Udhul mim ba’disselami biteeddübi vahtirami,
Udhul mim ba’disselami biteeddübi vahtirami,
Sellim ala taheddihadi hel hürri zağit ved’ılih.

Veddili selami ya rayhalil haram vedeini üsellim li ala hazil ümem.
Veddili selami ya rayhalil haram vedeini üsellim li ala hazil ümem.

Unzur lil Kâbeye mahleha nurun ve celalün yağşaha,
Unzur lil Kâbeye mahleha nurun ve celalün yağşaha,
Yahrisha Rabbi ir’aha istur liemamha ve daili ved’ılih.