Varını Yağma Eden İlahi Sözleri

Varını Yağma Eden İlahi Sözü

Gaflet ile bitmez iş, Durma birader çalış,
Ehl-i sülûka karış Yol sana asan olur.

Varını yağma eden, Tâlibi Yezdan olur,
Cân-ı cihandan geçen, Vâsılı canan olur.
Varını yağma eden, Tâlibi Yezdan olur,
Cân-ı cihandan geçen, Vâsılı canan olur.

Zâkir-i Mevlâ sever, Zikre çalış ey püser,
Gafil olan bî hüner, Sonra peşiman olur.
Gaflet ile bitmez iş, Durma birader çalış,
Ehl-i sülûka karış Yol sana asan olur.

Aç gözünü uykudan, Rengine aşkın boyan,
Gafil oluben yatan, Yolda kalağan olur.
Tut sözü Kuddusi’ya, Etme bu ömrü hebâ,
Zâkiri sanma gedâ, Çünkü O sultan olur.