Vardım Vardım İlahi Sözleri

Vardım Vardım İlahi Sözü

Gel dâhil ol sen de bu zümremize,
Bülbül güle hayran gül de bülbüle.
Gel dâhil ol sen de bu zümremize,
Bülbül güle hayran gül de bülbüle.

Vardım bir gülşene bülbülüm ağla,
Bülbül güle hayran gül de bülbüle.
Aşk meşk eğri kılmış vardı meydana,
Bülbül güle hayran gül de bülbüle.

Seyretmek isteydim gördüm onları,
Cism-i latif imiş nazik tenleri.
Dosta ihzar kılmış cümle canları,
Bülbül güle hayran gül de bülbüle.

Yol oldu mürşide gel yanımıza,
Sıdk ile iman et hem şahımıza.
Gel dâhil ol sen de bu zümremize,
Bülbül güle hayran gül de bülbüle.