Var Bir Derdim İlahi Sözleri

Var Bir Derdim İlahi Sözü

Mihnetinden ictinâb eyler kim ol,
Er değül zendir ki mihmân istemez.
Mihnetinden ictinâb eyler kim ol,
Er değül zendir ki mihmân istemez.

Var bir derdim ki dermân istemez,
Var bir dağım benim pâyân istemez.
Derd-i lâ’lindie temennamız belî,
Ey azîzim kim şîrin can istemez.

Ol ki ruhsârın temennâ eylemez,
Nâ-müselmandır ki Kur’an istemez.
Mihnetinden ictinâb eyler kim ol,
Er değül zendir ki mihmân istemez.

Şehd-i zehrâbın diler gönlüm müdâm,
Sanma ey cân kim bu ihsân istemez.
Ey Nigârî cân müheyyâdır velî,
Neyleyem kim ânı cânân istemez.