Va Disa İro Buhare İlahi Sözleri

Va Disa İro Buhare İlahi Sözü

Dı roja davel we lew tırs kafır iro b fikarın,
Ci nemaye j howu hara em bı bettal nıkarın.
Dı roja davel we lew tırs kafır iro b fikarın,
Ci nemaye j howu hara em bı bettal nıkarın.

Va disa iro buhare her der bu gulu qulilk,
Berfu cemmed tev dıhelın lehya islam(qur’an) dıherık.
Ya disa iro buhare her der bu gulu qulilk,
Berfu cemmed tev dıhelın lehya islam(qur’an) dıherık.

Nagrê pêşya wan lehiya tı kew sunnetu darık,
Her geş şukır dıbe lewra cemre ketiye carek,
Nagrê pêşya wan lehiya tı kew sunnetu darık,
Her geş şukır dıbe lewra cemre ketiye carek.

Va disa iro buhare her der bu gulu qulilk
Berfu cemmed tev dıhelın lehya islam(qur’an) dıherık

Dengê kur’an teji zozan deştu newwal geş dıbın,
Roja islam dertê jı paş wan çiya dıbe bılınd.
Dengê kur’an teji zozan deştu newwal geş dıbın,
Roja islam dertê jı paş wan çiya dıbe bılınd.

Dı roja davel we lew tırs kafır iro b fikarın,
Ci nemaye j howu hara em bı bettal nıkarın,
Dı roja davel we lew tırs kafır iro b fikarın,
Ci nemaye j howu hara em bı bettal nıkarın.

We haye rengê dınya gış adariye buhar,
Çıllê herku çı xedar be xweşşi hır be taru mar.
We haye rengê dınya gış adariye buhar,
Çıllê herku çı xedar be xweşşi hır be taru mar.

Ku hat gulana islamê emmê bıbın şahidar,
İ’ydu nevrozê me evın emmê bıkın iftixar,
Ku hat gulana islamê emmê bıbın şahidar,
İ’ydu nevrozê me evın emmê bıkın iftixar.