Uyurken Seyrimde İlahi Sözleri

Uyurken Seyrimde İlahi Sözü

Sendem gayrı gözüm yaşın, kimseler kimseler silmez Allahım,
Okunur dilde destanın, açılır bağ ü bostanın.
Sendem gayrı gözüm yaşın, kimseler kimseler silmez Allahım,
Okunur dilde destanın, açılır bağ ü bostanın.

Yar yüreğim yar gör ki neler var canım gör ki neler var hay hay,
Bu halk içinde de bize güler var canım bize güler var hay hay.
Koy gülen gülsün Hak bizi bilsin canım Hak bizi bilsin hay hay,
Gâfiller bilsin de bilsin Hakkı sever var Hakkı sever var hay hay.

Her kim merdane gelsin meydane canım gelsin meydana hay hay,
Kalmasın yane Efendim kimde hüner var kimde hüner var hay hay.
Yunus sen burda meydan isteme canım meydana isteme hay hay,
Meydanlar içinde canım merdaneler var merdaneler var hay hay.

Her kaçan anarsam seni kararım kalmaz Allahım,
Sendem gayrı gözüm yaşın, kimseler kimseler silmez Allahım,
Okunur dilde destanın, açılır bağ ü bostanın.

Seher vakti gülistanın, gülleri solmaz Allahım,
Âşık Yunus Seni ister, lütfeyle cemalin göster,
Cemalin gören âşıklar, ebedi ölmez Allahım,
Medet ya Tabibel Kulub.