Ummanı Buldum İlahi Sözleri

Ummanı Buldum İlahi Sözü

Gerçek aşıklara sala denildi,
Dertli olan gelsin dermanı buldum.
Ah ile vah ile cevlan ederken,
Canımın içinde cananı buldum.

Akar gözlerimden yaş yerine kan,
Zerrece görünmez gözüme cihan.
Deryalar nuş edip kanmaz iken can,
Aşıklar kandıran ummanı buldum.

Aşıklar meydana doğru varırlar,
Erenler cem’olmuş alır verirler.
Cümle evliyalar divan dururlar,
Cevahir bahşolan dükkanı buldum.

Açılmış dükkanlar kurulmuş pazar,
Canlar mezad olmuş dellaller gezer.
Oturmuş ümmetin beratın yazar,
Hakk’a mahbub olan sultanı buldum.

Emir Sultan der ne hoş pazar imiş,
Aşıklar meydan edip gezer imiş.
Cümlenin maksudu ol didar imiş,
Hakk’a karşı duran divanı buldum.