Üftadelerin Ağlar Burada İlahi Sözleri

Üftadelerin Ağlar Burada İlahi Sözü

Bunda ihvânın kimsesiz kaldı Derd-i firâkın hicrâna saldı,
Şâdân dilleri hep elem aldı Gel efendim gel kalma orada Üftâdelerin ağlar burada.
Bunda ihvânın kimsesiz kaldı Derd-i firâkın hicrâna saldı,
Şâdân dilleri hep elem aldı Gel efendim gel kalma orada Üftâdelerin ağlar burada.

Derdinle gönül başladı zâra Açıldı dilde nice bin yara,
Yüz tutup geldi sen kâmkâra Gel efendim gel kalma orada Üftâdelerin ağlar burada.
Vaslın umarken düşdü hicrâna Geldik kapına biz yana yana,
Te’sîr-i firkat işledi câna Gel efendim gel kalma orada Üftâdelerin ağlar burada.

Ey dost bu ilden gel hicret etme Üftâdelerin terk edip gitme,
Derdli ihvânı bunda unutma Gel efendim gel kalma orada Üftâdelerin ağlar burada.
Geldi mektûbun bunda okunur Derdli sîneye hançer sokulur,
Bu hasret odu câna dokunur Gel efendim gel kalma orada Üftâdelerin ağlar burada.

İşimiz cümle cürm ü hatâdır Senden isteğim afv ü atâdır,
İsm-i şerîfin Hakkî Baba’dır Gel efendim gel kalma orada Üftâdelerin ağlar burada.
Bunda ihvânın kimsesiz kaldı Derd-i firâkın hicrâna saldı,
Şâdân dilleri hep elem aldı Gel efendim gel kalma orada Üftâdelerin ağlar burada.

Cümle ihvâna vedâ mı etdin Vasl-ı likândan cüdâ mı etdin,
Derdimizi bî-devâ mı etdin Gel efendim gel kalma orada Üftâdelerin ağlar burada.
Gönül bâğını vîrân eyleme Cân u dilimi biryân eyleme,
Derdli ihvânı giryân eyleme Gel efendim gel kalma orada Üftâdelerin ağlar burada.

Mazlûm ihvânın garîb mi oldu Derd-i hicrân ile yüzleri soldu,
Mecnûn’a Leylâ kokusu geldi Gel efendim gel kalma orada Üftâdelerin ağlar burada.
Düşdü firâka Hulûsî ağlar Bu hasret odu ciğerin dâğlar,
Bütün ihvânın hep kara bağlar Gel efendim gel kalma orada Üftâdelerin ağlar burada.