Tuncer Yolal – Vakti Seher ilahi sözleri

Tuncer Yolal vakti Seher ilahi sözleri

Cûşa gelir dağ ile taş,
Feryâd eder vakt-i seher,
Her nesneyi kaplar telaş,
Feryâd eder vakt-i seher.

Allah Hâyy, Allah Hâyy,
Allah Hâyy, Allah Hâyy,
Allah Hâyy, Allah Hâyy,
Allah Hâyy, Allah Hâyy.

***

Cûşa gelir dağ ile taş,
Feryâd eder vakt-i seher,
Her nesneyi kaplar telaş,
Feryâd eder vakt-i seher.

Allah Hâyy, Allah Hâyy,
Allah Hâyy, Allah Hâyy.

***

Ol demde gül handân olur,
Bülbül görüp nalân olur,
Her ehl-i dil şadân olur,
Feryâd eder vakt-i seher.

Allah Hâyy, Allah Hâyy,
Allah Hâyy, Allah Hâyy.

***

Ol demde ins ile melek,
Raksa gelir çarh-ı felek
“Hû! Hû!” deyû suda semek,
Feryâd eder vakt-i seher.

Allah Hâyy, Allah Hâyy,
Allah Hâyy, Allah Hâyy.

***

Hulusî aşıksan eğer,
Dur yatma gel vakt-i seher,
Bak gör ki âlem serteser,
Feryâd eder vakt-i seher.

Allah Hâyy, Allah Hâyy,
Allah Hâyy, Allah Hâyy,
Allah Hâyy, Allah Hâyy,
Allah Hâyy, Allah Hâyy,
Allah Hâyy, Allah Hâyy,
Allah Hâyy, Allah Hâyy,
Allah Hâyy, Allah Hâyy.

Bir Cevap Yazın