Tuncer Yolal – Mail Oldum Bahçesinde ilahi sözleri

Tuncer Yolal Mail Oldum Bahçesinde ilahi sözleri

Mâil oldum bahçesinde hurmaya,
Takâtim kalmadı aslâ durmaya,
Ol Medine Ravzası’nı görmeye,
Görmeyince alma Yâ Rab canımı.

***

Aşık olan bû fâniyi neylesin ?
Derviş olan bû fâniyi neylesin ?
Sâlâtü, selâmla gökler inlesin,
Medine’ye varıp mesken eylesin,
Varmayınca alma Yâ Rab canımı.

Bir Cevap Yazın