Tuncer Yolal – Gönül Nur-i Cemâlinden ilahi sözleri

Tuncer Yolal – Gönül Nur-i Cemâlinden ilahi sözleri

Gönül nur-i cemâlinden habibim bir ziya ister,
Gözüm hâk-i rehinden ey tâbibim tûtiyâ ister.

***

Safâ-yı sîneme zulmet veren jeng-i günâhımdır,
Aman ey kân-ı ihsân zulmet-i kalbim cilâ ister

***

Sarıldım dâmen-i ihsanına ey şâfi-i ümmet,
Dâhilek ya Muhammed hasta canım bir devâ ister.

***

Gül-i ruhsârına meftûn olanlar şüphesiz sensiz
Ne mülk ü mâl ü câh ister ne de zevk ü sâfa ister.

***

N’ola bir kerre şâd olsun cemâli bâ-kemâlinle,
Ki kemter bendeniz Es’ad sana olmak fedâ ister.

Bir Cevap Yazın