Ta Dilverelden Sünbüle İlahi Sözleri

Ta Dilverelden Sünbüle İlahi Sözü

Mümkün müdür şükrün edâ,
Sünbülîler derler bize.
Mümkün müdür şükrün edâ,
Sünbülîler derler bize.

Tâ dil verelden “Sünbül”e,
Sünbülîler derler bize.
Meyletmeyiz gayri güle,
Sünbülîler derler bize.

Erişdi sem’a bir sadâ,
İns ü melek eyler nidâ.
Mümkün müdür şükrün edâ,
Sünbülîler derler bize.

Bu gülşenin kimi gülün,
Sever kimisi bülbülün.
Aldık hemen biz “Sünbül”ün,
Sünbülîler derler bize.

Ol “Sünbül”e ermezse el,
Fahri ana çekme emel.
Besdir dile nakş-ı ezel,
Sünbülîler derler bize.