Sultanül Evliya İlahi Sözleri

Sultanül Evliya İlahi Sözü

Sıdk ile Ol Bende Ağla Seherlerde,
Yetişir Her Yerde Ahmed Er-Rifâî.
Sıdk ile Ol Bende Ağla Seherlerde,
Yetişir Her Yerde Ahmed Er-Rifâî.

Sultân-ül Evliya Ahmed er-Rifâî,
Vâris-ül Enbiyâ Ahmed er-Rifâî.
Ol Pîr-i Saâdet Mahbûb-i Risâlet,
Min Nesl-i Velâyet Ahmed er-Rifâî.

Sâhibü’l- Alemeyn Mürşîdü’s- Sekaleyn,
Zübdetü’l- Hasaneyn Ahmed Er-Rifâî.
Sıdk ile Ol Bende Ağla Seherlerde,
Yetişir Her Yerde Ahmed Er-Rifâî.

Mezhebimdir Benim Meşrebimdir Benim,
Melceimdir Benim Ahmed Er-Rifâî,
Ezelden İkrârım Her Derde Dermanım.

Gönülde Mihmânım Ahmed Er-Rifâî,
Şem’a-i Kerâmet Leylâ-i İnâyet,
Münkire Hidâyet Ahmed Er-Rifâî.