Sırrı Cemalini Gör İlahi Sözleri

Sırrı Cemalini Gör İlahi Sözü

Dil zevkine verme halel,
Teşv-i cemalullah’ı gör.

Dilhanesi mirac-ı Hak,
Seyr-u cemalullah’ı gör,
Maksûd Hak olan kişi,
Sırr-i cemalullah’ı gör.

Âlemdedir kenz-i ezel,
Seyre bakıp etme gazel,
Dil zevkine verme halel,
Teşv-i cemalullah’ı gör.

Cümle bilir Sen’sin ayan,
Ancak cemâlindir nihân,
Oldu Nasibî gark-ı ân,
Bahr-ı cemalullah’ı gör.

Her müşkili âsân olur,
Derd-i dile dermân olur,
Cân içinde cân olur,
Esrâr-ı zikrullahı gör.

Ahmet seni ikrâr eder,
Hem zikrini tekrâr eder,
İhlâsını işâr eder,
Tekrar-ı zikrullahı gör.