Senindir Merhamet Şefkat Allahım İlahi Sözleri

Senindir Merhamet Şefkat Allahım İlahi Sözü

Sana lâyık nemiz var boş elimiz,
Senindir merhamet şefkat Allah’ım.
Sana lâyık nemiz var boş elimiz,
Senindir merhamet şefkat Allah’ım.

Ki Sensin Hâlikım halk eyleyen Sen,
Senindir merhamet şefkat Allah’ım.
Kime ağlayam kime boynum eğem ben,
Senindir merhamet şefkat Allah’ım.

Âdem’den çûn getirdin velimiz,
Diyâr-ı gurbete düştük garibiz.
Sana lâyık nemiz var boş elimiz,
Senindir merhamet şefkat Allah’ım.

Senin bahşın efendim hâk-i suret,
Azîm lütfun değil mi nefh-i kudret.
Visâlin âşıka çün oldu cennet,
Senindir merhamet şefkat Allah’ım.

Hidayet et her iş ola musâdif,
Açıla genç ola nush-u ma’ârif.
Erip vahdet olam sırrına ârif,
Senindir merhamet şefkat Allah’ım.

Eder Tâceddînoğlu gerçi kim hamd,
Nice olur Sana lâyık ol şükr ü hamd.
Kapından padişahım eyleme red,
Senindir merhamet şefkat Allah’ım.