Sen Mevlamı Sevende İlahi Sözleri

Sen Mevlamı Sevende İlahi Sözü

Sular gibi çağlasan Eyyub gibi ağlasan,
Ciğergâhı dağlasan yâr yanına varmaz mı?
Sular gibi çağlasan Eyyub gibi ağlasan,
Ciğergâhı dağlasan yâr yanına varmaz mı?

Sen Mevlanı sevende Mevlam seni sevmez mi,
Rızasını isten de rızasını vermez mi?
Sen Hakk’ın kapusunda canın/malın feda eylesen,
Emrince hizmet kılsan duan kabul olmaz mı?

Şol Âdem’i sahrada Allah deyip inlesen,
Bir kez olsun yaradan sana kulum demez mi?
Sular gibi çağlasan Eyyub gibi ağlasan,
Ciğergâhı dağlasan yâr yanına varmaz mı?