Şehinşahı Cihanban İlahi Sözleri

Şehinşahı Cihanban İlahi Sözü

Halîlullah Habîbullah Nebiyyullah Resûlullah,
Muhammed’dir Muhammed’dir Muhammed’dir Muhammed’dir.
Halîlullah Habîbullah Nebiyyullah Resûlullah,
Muhammed’dir Muhammed’dir Muhammed’dir Muhammed’dir.

Şehinşâh-ı cihânbân-ı risâlet şâh-ı zî-ünvân,
Muhammed’dir Muhammed’dir Muhammed’dir Muhammed’dir.
Bu nazmı söyledim ben rü’yâda âlemlere sultân,
Muhammed’dir Muhammed’dir Muhammed’dir Muhammed’dir.

Çehâr-yâr-ı Ebû Bekr ü Ömer Osmân Ali her gâh,
Hudâ’nın dört kitâbı vasfını îrâd eder billah,
Halîlullah Habîbullah Nebiyyullah Resûlullah,
Muhammed’dir Muhammed’dir Muhammed’dir Muhammed’dir.