Sana Aşığım İlahi Sözleri

Sana Aşığım İlahi Sözü

Âşığım Nur Muhammed ey canım gülüm Ahmed,
Âşık kavuşur elbet yalnız sana âşığım.
Âşığım Nur Muhammed ey canım gülüm Ahmed,
Âşık kavuşur elbet yalnız sana âşığım.

Mecnun oldum gezerim hasretinden beterim,
Hem ağlar hem gülerim yalnız sana âşığım.
Âşığım Nur Muhammed ey canım gülüm Ahmed,
Âşık kavuşur elbet yalnız sana âşığım.

Yaram derin kan akar aktıkça beni yakar,
Sevenleri kim tutar yalnız sana âşığım.
Âşığım Nur Muhammed ey canım gülüm Ahmed,
Âşık kavuşur elbet yalnız sana âşığım.

Nefisle girdim harbe indi başıma darbe,
Kaybolup gittim sende gülüm sana âşığım.
Âşığım Nur Muhammed ey canım gülüm Ahmed,
Âşık kavuşur elbet yalnız sana âşığım.