Şamu Seher İlahi Sözleri

Şamu Seher İlahi Sözü

Ben bahri aşka dalmışam Ben huşu hayran olmuşam,
Haktan nasibim almışam Allah direm Allah direm.
Ben bahri aşka dalmışam Ben huşu hayran olmuşam,
Haktan nasibim almışam Allah direm Allah direm.

Şâm ü seher zikreylerem Allah direm Allah direm,
Olsun fedâ cân ü serim Allah direm Allah direm,
Feyyâze doğrudur özüm Buhl eylemez iki gözüm,
Yoktur benim başka sözüm Allah direm Allah direm,
Allah diyen insan olur Her müşgili asan olur.

Şayeste-i ğufran olur Allah direm Allah direm,
Tevhid ile buldum safa can tendeyken safia,
Esrara ol ser aşina Allah direm Allah direm,
Ben bahri aşka dalmışam Ben huşu hayran olmuşam,
Haktan nasibim almışam Allah direm Allah direm.