Şahı Resul İlahi Sözleri

Şahı Resul İlahi Sözü

Dokunmayın yaram derin beni Resule gönderin,
Devası var her kederin âşığım şah-ı Resule.
Resuldür canımın canı iki cihanın sultanı,
Hem server-i Enbiyadır hem ilmü şefaatkânı.

Bu yara gönül yarası Medine’dedir devası,
Silindi kalbimin pası âşığım şah-ı Resule.
Resuldür canımın canı iki cihanın sultanı,
Hem server-i Enbiyadır hem ilmü şefaatkânı.

Can Ahmed’i anlatırlar gönül Ravzayı hatırlar,
Bugün beni ağlatırlar âşığım şah-ı Resule.
Resuldür canımın canı iki cihanın sultanı,
Hem server-i Enbiyadır hem ilmü şefaatkânı.

Akar gözümden yaş akar dinmez bu gönlümü yakar,
Gözlerim yollara bakar âşığım şah-ı Resule.
Resuldür canımın canı iki cihanın sultanı,
Hem server-i Enbiyadır hem ilmü şefaatkânı.