Reber İlahi Sözleri

Reber İlahi Sözü

Niştîman be rêber nabe,
Rêber were ez nizanim.
Niştîman be rêber nabe,
Rêber were ez nizanim.

Ez nizanım dıjmîn kî ye,
Xwînmi ji û dostani çî ye,
Ez nizanım dıjmîn kî ye,
Xwînmi ji û dostani çî ye,
Reya rastî winde kirî me,
Rêber were ez nizanim,
Reya rastî winde kirî me,
Rêber were ez nizanim.

Ez nizaneki gundi me,
Civanek nexwendi me,
Ez nizaneki gundi me,
Civanek nexwendi me,
Lı çol û çepera mayi me,
Rêber were ez nizanim,
Lı çol û çepera mayi me,
Rêber were ez nizanim.

Ya gundi ya bajari me,
Faşi aqil je birî me,
Ya gundi ya bajari me,
Faşi aqil je birî me,
Nezaniye bindest kiri me,
Rêber were ez nizanim,
Nezaniye bindest kiri me,
Rêber were ez nizanim.

Hin kirîn be hosta nabe,
Zane bûn be xwendin nabe,
Hin kirîn be hosta nabe,
Zane bûn be xwendin nabe,
Niştîman be rêber nabe,
Rêber were ez nizanim,
Niştîman be rêber nabe,
Rêber were ez nizanim.

Rêber dıbe pir bawer be,
Ji bo milletê şerwan be,
Rêber dıbe pir bawer be,
Ji bo milletê şerwan be,
Ji bo milletê şerwan be,
Ji bo milletê şerwan be.

Türkçesi:

düşman kim bilmiyorum
Ez nizanım dıjmîn kî ye

Kan ve dostluk nedir?
Xwînmi ji û dostani çî ye.

Düşman kim bilmiyorum,
Ez nizanım dıjmîn kî ye.

Kan ve dostluk nedir?
Xwînmi ji û dostani çî ye.
Gerçeği kaybettik,
Reya rastî winde kirî me.

Lider, bilmiyorum,
Rêber were ez nizanim.

Gerçeği kaybettik,
Reya rastî winde kirî me.

Lider, bilmiyorum,
Rêber were ez nizanim,
Köylü müyüm bilmiyorum,
Ez nizaneki gundi me.

Bir cemaat bizi okumadı,
Civanek nexwendi me.

köylü müyüm bilmiyorum,
Ez nizaneki gundi me.

Bir cemaat bizi okumadı,
Civanek nexwendi me.
Çölde ve bizim mayi pozisyonumuzda,
Lı çol û çepera mayi me.

Lider, bilmiyorum,
Rêber were ez nizanim.

Çölde ve bizim mayi pozisyonumuzda,
Lı çol û çepera mayi me.

Lider, bilmiyorum,
Rêber were ez nizanim.
Şehrimizin köyü,
Ya gundi ya bajari me.

Faşizm bizi bitirdi,
Faşi aqil je birî me.

Şehrimizin köyü,
Ya gundi ya bajari me.

Faşizm bizi bitirdi,
Faşi aqil je birî me,
Cahillik bizi fethetti,
Nezaniye bindest kiri me.

Lider, bilmiyorum,
Rêber were ez nizanim.

Cahillik bizi fethetti,
Nezaniye bindest kiri me.

Lider, bilmiyorum,
Rêber were ez nizanim.
Bir şey alırsan hosta yok,
Hin kirîn be hosta nabe.

bilirsen ders çalışamazsın,
Zane bûn be xwendin nabe.

Bir şey alırsan hosta yok,
Hin kirîn be hosta nabe.

bilirsen ders çalışamazsın,
Zane bûn be xwendin nabe,
Vatandaş lider değildir,
Niştîman be rêber nabe.

Lider, bilmiyorum,
Rêber were ez nizanim.

Vatandaş lider değildir,
Niştîman be rêber nabe.

Lider, bilmiyorum,
Rêber were ez nizanim.
Lider kendinden çok emin olabilir,
Rêber dıbe pir bawer be.

Ulus için bir savaşçı ol,
Ji bo milletê şerwan be.

Lider kendinden çok emin olabilir,
Rêber dıbe pir bawer be.

Ulus için bir savaşçı ol,
Ji bo milletê şerwan be.
Ulus için bir savaşçı ol,
Ji bo milletê şerwan be.

Ulus için bir savaşçı ol,
Ji bo milletê şerwan be.