Ravzanın Sahibine

Ravzanın Sahibine İlahi Sözü

Ben bir garib ve âvâre,
Oldu kalbim pâre pâre,
Tutuldum o gülizâre
Arz eyleyin bunu yâre,
Dîvâne etti beni,
Böyle ağlattı beni.

Hayal uçarken mestâne,
Uğradı yol gülistâne,
Ravza namlı bağistâne;
Sığmaz dünyada destâne…
Perişân etti beni,
Böyle ağlattı beni.

Senin olmadığın her bucak ıssız,
Gönüller kararır inan ki sensiz!
Gel rûhuma bir nazar eyle sessiz;
Gönlümü fetheden Sultanım, benim

Medet ya Rasulallah

Dîvâne etti beni, böyle ağlattı beni.
Dîvâne etti beni, böyle ağlattı beni.