Rabbimiz İhsan Eder İlahi Sözleri

Rabbimiz İhsan Eder İlahi Sözü

Kolaylaşır şitâbın,
Bi devleti bismillah.
Kolaylaşır şitâbın,
Bi devleti bismillah.

Rabbimiz ihsân eder,
Bi hikmeti bismillah.
Her işi âsân eder,
Bi izzeti bismillah.

Dağı taşı düz eder,
Geceni gündüz eder.
Bir ecrini yüz eder,
Bi kuvveti bismillah.

Kur’ân’dan bir âyettir,
Ahkâma riâyettir.
Mevlâ’dan inâyettir,
Bi kudreti bismillah.

Miftâhıdır kitâbın,
Hakk’a varır hitâbın.
Kolaylaşır şitâbın,
Bi devleti bismillah.

Rabbimizin adıdır,
Ta’zîm ile yâdıdır.
Gönlümüz murâdıdır,
Bi hurmeti bismillah.

Şeytân hemen def’olur,
Günâhların ref’olur.
Zikreden şeref bulur,
Bi rif’ati bismillah.

Aşkî’yi mesrûr eder,
Sa’yini meşkûr eder.
Zenbini mağfûr eder,
Bi rahmeti bismillah.