Penahımdır Benim İlahi Sözleri

Penahımdır Benim İlahi Sözü

Meğeer cânân ile oynar cenânım,
Ki nazm eyler yine bir tâze defter.
Meğeer cânân ile oynar cenânım,
Ki nazm eyler yine bir tâze defter.

Penâhımdır benim Allâhu Ekber,
Muhammed Fâtımâ Sıbteyn-i Hayder.
Adüvvallahdır âl-i âbânın,
Seven düşmenlerin hâce-i ebter.

Çerâğımdır yanar der ki çâr câbîb,
Ebû Bekr u Ömer Osman-ı Safder.

Gönül ender diyâr-ı aşk-ı hâlis,
Verübdür cân bulup ihlâs-ı Kanber.
Meğeer cânân ile oynar cenânım,
Ki nazm eyler yine bir tâze defter.

Çerâğımdır yanar der ki çâr câbîb,
Ebu Bekr u Ömer Osman-ı Safder.