O Gece Sendin Gelen İlahi Sözleri

O Gece Sendin Gelen İlahi Sözü

Senin cennet mekânın fakirlerin hanesi,
Gönüller hazinesi ya Hz. Muhammed.
Senin cennet mekânın fakirlerin hanesi,
Gönüller hazinesi ya Hz. Muhammed.

Arşın kubbelerine adı nurla yazılan,
İsmi semâda Ahmed yerde Muhammed olan.
Yedi katlı göklerde Hak cemalini bulan,
Evvel ahir yolcusu ya Hz.Muhammed.

Sağnak nur yağmurları inerken yedi kattan,
O gece sendin gelen ezel kadar uzaktan.
Melekler her zerreye müjde olurlar Haktan,
O gece sendin gelen ya Hz. Muhammed.

Güneşler o gecenin nuruna secdederken,
Yıldızlar meşk içinde kâinat vecd ederken.
Bütün hamdü senâlar yüce Rabbe giderken,
O gece sendin gelen ya Hz. Muhammed.

Kâbe’de şirk taşları putlar yere dönerken,
Cehalet bayrakları birer birer inerken.
Bin yıllık küfr ateşi ebediyyen sönerken,
O gece sendin gelen ya Hz. Muhammed.

O gece Save gölü mucizeyle kururken,
Kisra saraylarında sütunlar savrulurken.
Arzdan arşa âlemler rahmetini bulurken,
O gece sendin gelen ya Hz. Muhammed.

Sen ki doğum kundağı ak bulutla örülen,
Doğar doğmaz Allah’a secde emri verilen.
Alnında âlemlere rahmet tacı görülen,
Kâinat efendisi ya Hz. Muhammed.

Senki güzel huyların ahlakın meş’alesi,
Sabır doruklarında beşerin en yücesi.
Senin cennet mekânın fakirlerin hanesi,
Gönüller hazinesi ya Hz. Muhammed.

Sana şahid sonsuzlar ezelden beri her an,
Sana şahid ayetler her zerre ve her mekân.
Senden uzak kalmaya nasıl dayanırki can,
Sen her canda canansın ya Hz. Muhammed.

Miraç gecesi birbir açılıyorken gökler,
Seni selamlıyorken her katta peygamberler.
Öyle bir an geldiki durdu bütün melekler,
Hakka yalnız yürüdün ya Hz. Muhammed.

Gönül gözü görmeyen can gözünü neylesin,
Dünya da dönmeyen dil mahşerde ne söylesin.
Mevla bütün beşeri ümmetinden eylesin,
Sancağının altında ya Hz.Muhammed.

Hak ile kul vuslatı o ilahi düğünde,
Hiç kimseden kimseye fayda olmayan günde.
Hasatları has tartar o terazi önünde,
Noksanlarım bağışlat ya Hz. Muhammed.

Bilirizki hükmü yok bu dünya nimetini,
Gönüldür sermayesi ahiret servetinin.
Sana salât ve selam gönderen ümmetinin,
Cennetler şahidi ol ya Hz.Muhammed.