Nice Ağlamayım Etmeyem Feryad İlahi Sözleri

Nice Ağlamayım Etmeyem Feryad İlahi Sözü

Ey Seyyid Nigari ey aşkı tuğyan ey aşık-ı şeyda ey kar-ı efgan,
Keruban-ı aşka benim saruban Leyli’nin Mecnun’un rehnumasıyım.

Ey Seyyid Nigari ey aşkı tuğyan ey aşık-ı şeyda ey kar-ı efgan,
Keruban-ı aşka benim saruban Leyli’nin Mecnun’un rehnumasıyım.

Nice ağlamayam, etmeyem feryat aman aman, giriftar-ı aşkın binevasıyem aman aman,
Leyla’nındır Mecnun, Şirinin Ferhat aman aman, ben de Şeyh Nigar’ın mübtelasıyem aman aman.

Neylerem dünyayı, neylerem malı aman aman, neylerem kaşmiri, neylerem şalı aman aman,
Ben divane oldum, aşkın kavali aman aman, server-i hubanın bir gedasiyem aman aman.

Ey Seyyid Nigari ey aşkı tuğyan ey aşık-ı şeyda ey kar-ı efgan,
Keruban-ı aşka benim saruban Leyli’nin Mecnun’un rehnumasıyım.