Ne Güzelsin Muhammed İlahi Sözleri

Ne Güzelsin Muhammed İlahi Sözü

Geldi Refref meleği yakın eder ırağı Ahmed Çıtak çırağın ne güzelsin Muhammed,
Hu Hu Hu Allah Lâ İlâhe İllallah Hu Hu Hu Allah Lâ İlâhe İllallah.
Geldi Refref meleği yakın eder ırağı Ahmed Çıtak çırağın ne güzelsin Muhammed,
Hu Hu Hu Allah Lâ İlâhe İllallah Hu Hu Hu Allah Lâ İlâhe İllallah.

Ruhumun başı olan ne güzelsin Muhammed sıfatın levhu kalem ne güzelsin Muhammed,
Hu Hu Hu Allah Lâ İlâhe İllallah Hu Hu Hu Allah Lâ İlâhe İllallah.
Ruhumun başı olan ne güzelsin Muhammed sıfatın levhu kalem ne güzelsin Muhammed,
Hu Hu Hu Allah Lâ İlâhe İllallah Hu Hu Hu Allah Lâ İlâhe İllallah.

Doğduğunda söyledin ümmetini diledin Kâbe seyran eyledin ne güzelsin Muhammed,
Hu Hu Hu Allah Lâ İlâhe İllallah Hu Hu Hu Allah Lâ İlâhe İllallah.
Cibril geldi yanına Kur’an indi şanına canlar kurban yoluna ne güzelsin Muhammed,
Hu Hu Hu Allah Lâ İlâhe İllallah Hu Hu Hu Allah Lâ İlâhe İllallah.

Hükmetti gölge aya emriyle durdu kaya mucizeni kim saya ne güzelsin Muhammed,
Hu Hu Hu Allah Lâ İlâhe İllallah Hu Hu Hu Allah Lâ İlâhe İllallah.
Giyindin sadak tacı seyreyleyin miracı tüm dertlerin ilacı ne güzelsin Muhammed,
Hu Hu Hu Allah Lâ İlâhe İllallah Hu Hu Hu Allah Lâ İlâhe İllallah.

İsmin Ahmed Muhammed sensin âleme rahmet ümmet için şefaat ne güzelsin Muhammed,
Hu Hu Hu Allah Lâ İlâhe İllallah Hu Hu Hu Allah Lâ İlâhe İllallah.
Geldi Refref meleği yakın eder ırağı Ahmed Çıtak çırağın ne güzelsin Muhammed,
Hu Hu Hu Allah Lâ İlâhe İllallah Hu Hu Hu Allah Lâ İlâhe İllallah.