Nazlı Hüseyin İlahi Sözleri

Nazlı Hüseyin İlahi Sözü

Ağlayan gözlerin yaşını sile,
Doğar nazlı nazlı İmam Hüseyin.
Ağlayan gözlerin yaşını sile,
Doğar nazlı nazlı İmam Hüseyin.

Her sabah her sabah yüzüm üstüne,
Doğar nazlı nazlı İmam Hüseyin.
On iki ayların her sabahında,
Doğar nazlı nazlı İmam Hüseyin.

Fatma Ana gelir divana bile,
Fatma Ana saçların yola yola.
Ağlayan gözlerin yaşını sile,
Doğar nazlı nazlı İmam Hüseyin.

Kâğıdımı anama da gönderin,
Arş yüzünde Cebrail’e indirin.
Kâfirleri cehenneme gönderin,
Doğar nazlı nazlı İmam Hüseyin.

Bir kalem var yazı tutmaz elimden,
Okumuşam dört kitabın dilinden.
Muhammed’in sancağının dibinden,
Doğar nazlı nazlı İmam Hüseyin.

Pir Sultan Abdal’ım gördük nurunuz,
Elimizden harcettik külli varımız.
Muaviye neslini Mülcem Oğlu’nu,
Sürendir dergahtan İmam Hüseyin.