Nazar Kıl Ya Resulallah İlahi Sözleri

Nazar Kıl Ya Resulallah İlahi Sözü

Kerîmsin yâ Resûlallah kerem ancak sana lâyık,
Kusurum perde olmuştur visâline elim ermez.
Kerîmsin yâ Resûlallah kerem ancak sana lâyık,
Kusurum perde olmuştur visâline elim ermez.

Nazar kıl yâ Resûlallah fakîrin hâline bir kez,
Senin aşkın beni yakdı cihânı gözlerim görmez.
Şefâ’at yâ Resûlallah şefî’ler eşfa’ı sensin,
Kapında bendelik ister bu âciz gayrısın bilmez.

Seni medh eylemek ister bu gönlüm yâ Resûlallah,
Senin meddâhın Allah’dır benim medha gücüm yetmez.
Kerîmsin yâ Resûlallah kerem ancak sana lâyık,
Kusurum perde olmuştur visâline elim ermez.

Gedâdır yâ Resûlallah senin Abdurrahîm kulun,
Kapında boynunu bükmüş akar gözün yaşı dinmez,
Medet ya aman ya Rahmeten lil Âlemin.