Muhammed Anadan Doğdu İlahi Sözleri

Muhammed Anadan Doğdu İlahi Sözü

Hem dolandı sekiz cennet,
Can Muhammed, nurdan Ahmed.
Hem dolandı sekiz cennet,
Can Muhammed, nurdan Ahmed.

Muhammed anadan doğdu,
Melekler tebliğe indi.
Gönüller şaduman oldu,
Can Muhammed, nurdan Ahmed.

Kırk yaşına girdi Ahmed,
Peygamber oldu Muhammed.
Hem dolandı sekiz cennet,
Can Muhammed, nurdan Ahmed.

Gördüm göbeği kesilmiş,
Sünnet olmuş toz ekilmiş.
Nurdan kundağa sarılmış,
Can Muhammed nurdan Ahmed.

Kırk yaşına girdi Ahmed,
Peygamber oldu Muhammed.
Hem dolandı sekiz cennet,
Can Muhammed, nurdan Ahmed.

Hakk’ın nikabı yüzünde,
Kudret sürmesi gözünde.
Gördüm melekler dizinde,
Can Muhammed nurdan Ahmed.

Kırk yaşına girdi Ahmed,
Peygamber oldu Muhammed.
Hem dolandı sekiz cennet,
Can Muhammed, nurdan Ahmed.

Dileriz Hakk’tan inayet,
Umarız senden şefaat.
Son nefeste hem selamet,
Can Muhammed nurdan Ahmed.

Kırk yaşına girdi Ahmed,
Peygamber oldu Muhammed.
Hem dolandı sekiz cennet,
Can Muhammed, nurdan Ahmed.