Miratı Bahtı Kibriya İlahi Sözleri

Miratı Bahtı Kibriya İlahi Sözü

İsmi Müsemmadan Zuhur Eyler Rıza Keşf-i Sudur,
Vermektedir Nur-ü Sürur Ahmed Muhammed Mustafa.
İsmi Müsemmadan Zuhur Eyler Rıza Keşf-i Sudur,
Vermektedir Nur-ü Sürur Ahmed Muhammed Mustafa.

Mir’at-ı Baht-ı Kibriya Ahmed Muhammed Mustafa,
Uşşaka Oldu Ru-Nüma Ahmed Muhammed Mustafa.
Ey Kıble-Gah-ı İns-ü Can Her Dem Safada İn-ü An,
Namınla Oldu Şadman Ahmed Muhammed Mustafa.

Nam-ı Münifin Her Taraf Bulmaktadır İzz-ü Şeref,
Sırr-ı Selef Hayr-i Halef Ahmed Muhammed Mustafa.
Nail Olan İrfanına Vasıl Olur İrfanına,
Ziynet-Fezadır Şanına Ahmed Muhammed Mustafa.

Ey Maye-i Sırr-ı Ahad Senden Meded Senden Meded,
Vird-i Zebanımdır Ebed Ahmed Muhammed Mustafa.
İsmi Müsemmadan Zuhur Eyler Rıza Keşf-i Sudur,
Vermektedir Nur-ü Sürur Ahmed Muhammed Mustafa.