Merhamet Buyur İlahi Sözleri

Merhamet Buyur İlahi Sözü

Sen bizi affeyle aman ya Gaffar,
Ey keremler kanı merhamet buyur.
Sen bizi affeyle aman ya Gaffar,
Ey keremler kanı merhamet buyur.

Ya Rahman Ya Rahim ya Hannan ya Mennan.
Ya Rahman Ya Rahim ya Hannan ya Mennanç

Ümmeti Muhammed olan efrada,
Ey keremler kânı mehamet buyur.
Hızır’la İlyas’ı gönder imdada,
Ey keremler kānı merhamet buyur.

Muhammed ümmeti eman ver bize,
Kamil iman ile zaman ver bize.
Cenneti âlâda mekan ver bize,
Ey keremler kanı merhamet buyur.

Senin affına muhtacım Allahım beni affet,
Ümmeti Muhammet oldu perişan,
Eşrafı mahvoldu kalmadı zişan.
Ey vahidi mutlak sensin keremşan,
Ey keremler kanı merhamet buyur.

Habibindir senin Ahmedi muhtar,
Serveri evliya zatında dildar.
Sen bizi affeyle aman ya Gaffar,
Ey keremler kanı merhamet buyur.