Mektebi İrfan İlahi Sözleri

Mektebi İrfan İlahi Sözü

Vehbi ya mestiz ezeli biz severiz her güzeli,
Anda görüp lem yezeli ismini canan okuruz.
Vehbi ya mestiz ezeli biz severiz her güzeli,
Anda görüp lem yezeli ismini canan okuruz.

Mekteb-i irfana gelip ayet-i Kur’an okuruz,
İlm ü ledün vâkıfıyız Nüsha-yı insan okuruz,
Söylemeyiz nahalefe böylece erdik şerefe.

Vakıf olup men arefe ismini pinhan okuruz,
Gelse güzel bezmimize ya gelmese yanımıza,
Münkir ermez sırrımıza böylece ihfa okuruz.

Birbirini sevmeyenin kendi özün bilmiyenin,
Âdem’e baş eğmeyenin ismini şeytan okuruz,
Vehbi ya mestiz ezeli biz severiz her güzeli,
Anda görüp lem yezeli ismini canan okuruz.