Matlai Nuri İlahi İlahi Sözleri

Matlai Nuri İlahi İlahi Sözü

Leyle-i mi’râcda buldun çün makâm-ı kurba râh,
Âşikâre gördü Allah’ı gözün yâ Mustafâ.
Leyle-i mi’râcda buldun çün makâm-ı kurba râh,
Âşikâre gördü Allah’ı gözün yâ Mustafâ.

Matla’-i nûr-i ilâhîdir yüzün yâ Mustafâ,
Cümle vahy-i âsumânîdir sözün yâ Mustafâ.
Leyle-i mi’râcda buldun çün makâm-ı kurba râh,
Âşikâre gördü Allah’ı gözün yâ Mustafâ.

Âsumân-ı vahdetin mâhı Muhammed Mustafa,
“Lî meallah” mülkünün şâhı Muhammed Mustafa.
Sensin ol rûşen-serây-ı Hakk’ı pürnûr eyleyen,
Leyle-i mi’râcın dergâhı Muhammed Mustafa.