Lebin Vasfında Sultanım İlahi Sözleri

Lebin Vasfında Sultanım İlahi Sözü

Eğer mahfî eğer peydâ eğer âşık şeydâ,
Senin aşkın ile cânâ nihân âşık ayân âşık.
Eğer mahfî eğer peydâ eğer âşık şeydâ,
Senin aşkın ile cânâ nihân âşık ayân âşık.

Lebin vasfında sultânım dehân âşık zebân âşık,
Sana ey mihr-i tâbânım zemîn âşık zamân âşık.

Vücûd-i âleme bâis vücûdun olduğu zâhir,
Mine’l-evvel ile’l-âhir sana kevn ü mekân âşık.

Eğer mahfî eğer peydâ eğer âşık şeydâ,
Senin aşkın ile cânâ nihân âşık ayân âşık.

Gören âşık cemâl-i bâ-kemâlin görmeyen âşık,
O gül ruhsâra billâhî Hüdâvend-i cihân âşık,
Medet ya Tabibel Kulub…